Xóa các tập tin trong MS-DOS mà không cần nhắc

0

Theo mặc định, MS-DOS và dòng lệnh Microsoft Windows sẽ không nhắc người dùng hoặc đưa ra lời nhắc hoặc cảnh báo cho người dùng khi xóa tệp trên máy tính bằng lệnh del. Tuy nhiên, khi cố gắng xóa một thư mục bằng lệnh del, deltree hoặc rmdir, hãy đảm bảo rằng nó không trống nếu không bạn sẽ nhận được cảnh báo hoặc lỗi.

Xóa tệp trong MS-DOS

Ghi chú: Khi xóa bất kỳ thứ gì khỏi MS-DOS hoặc dòng lệnh Windows, nó sẽ không được gửi đến Thùng rác.

Command Deltree

Để ngăn lời nhắc sử dụng lệnh deltree và thêm thẻ / y, như trong ví dụ dưới đây để xóa tất cả các tệp trong thư mục tạm thời của Windows.

deltree c:windowstemp*.* /y

Ghi chú: Lệnh trên không hoạt động trong tất cả các phiên bản Windows và MS-DOS.

Nếu lệnh này không hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tệp hàng loạt bằng lệnh dưới đây trong tệp hàng loạt.

echo y | del %1*.*

Sau khi được tạo, bạn có thể nhập tên của tệp hàng loạt, theo sau là tên của thư mục bạn muốn xóa.

Lệnh Rd và rmdir

Người dùng muốn xóa thư mục chứa tệp trong cửa sổ dòng lệnh Windows chạy dưới Microsoft Windows 2000 trở lên cũng có thể sử dụng lệnh rmdir hoặc rd với tùy chọn S.

Xóa lệnh

Nếu đang chạy phiên bản Microsoft Windows mới hơn và sử dụng dòng lệnh Windows, bạn cũng có thể sử dụng lệnh xóa để xóa tệp mà không cần nhắc.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment