Windows 8 Product Key miễn phí cho 32 bit, 64 bit

0

Khóa sản phẩm Windows 8 miễn phí cho 32 bit, 64 bit – Khi người dùng nhận được đĩa cài đặt Windows 8 từ một người bạn mà không có khóa sản phẩm, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nó tại đây. Như chúng tôi thừa nhận, trong trường hợp không có cửa sổ chính 8, sản phẩm hoàn toàn không thể cài đặt được. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm Product Key Windows 8 miễn phí cho 32 bit, 64 bit, bạn sẽ không bị buộc phải lang thang ở đây và sau đó đọc bài viết này.

Khóa sản phẩm Windows 8 miễn phí

Khóa sản phẩm Windows 8 bao gồm một mã 25 ký tự thường được gọi là khóa nối tiếp. Danh sách được đề cập dưới đây bao gồm 100% các phím hoạt động cho phép kích hoạt Hệ điều hành.

Khóa sản phẩm Windows 8

YMMV-FVDXB-QP6XF-9FTRT-P7F9V 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 BTNJ7-FFMBR-FF9BH-7QMJ9-H49T7
RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7
84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3 QGR4N-78PMD-KCRQ7-83BXT-YG667
HB39N-V9K6F-P436V-KWBTC-Q3R9V 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7 BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7 MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV 4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
CR8NG-63KCR-X2MPD-G7M7P-GQ4DH GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498 XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV 28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW
9XNM-YYY38-8R9HM-YFPTX-T8XT7 6PN82-R4BBH-XX8K2-DCK84-VMFDH DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498 Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV
TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7
NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8 BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7 XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT KNTGM-BGJCJ-BPH3X-XX8V4-K4PKV N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8
ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW 34NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Khóa sản phẩm Windows 8 cho 64-bit

 • 2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH
 • 327NW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H
 • XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV
 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • TK8TP-9J96P-7X7WW-RFFTV-B7PQFA
 • 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7
 • NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • 9G4HW-VH26C-733KW-K6F68-J8CK4
 • MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • HNRGD-JP8FC-6F6CY-2XHYY-RCWXV
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • 2NF99-CQRYR-G6PQ9-WYGJ7-8HRDH
 • VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7
 • KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH
 • 4JKWV-MNJCY-8MW3Q-VJYGP-DC73H
 • NBWPK-K86W9-27TX3-BQ7RB-KD4DH
 • MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV
 • CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7
 • N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
 • 39DQ2-N4FYQ-GCY6F-JX8QR-TVF9V
 • MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV
 • F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • DWV49-3GN3Q-4XMT7-QR9FQ-KKT67
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • J6FW2-HQNPJ-HBB6H-K9VTY-2PKT7
 • N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7
 • BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV
 • F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H
 • CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7
 • HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H
 • GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V
 • 967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7
 • GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V
 • CR8NP-K37C3-MPD6Q-MBDDY-8FDG7
 • F7BDM-KTNRW-7CYQP-V98KC-W2KT7
 • ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH
 • HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7
 • 2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH
 • D32KW-GNPBK-CV3TW-6TB2W-K2BQH
 • RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7
 • D2GBF-NGBW4-QQRGG-W38YB-BBFDH
 • 2CMGK-NMW4P-B846H-YXR6P-27F9V
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • FFX8D-N3WMV-GM6RF-9YRCJ-82KT7
 • 2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
 • 3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH
 • 7HBX7-N6WK2-PF9HY-QVD2M-JK49V
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXV
 • NTVHT-YF2M4-J9FJG-BJD66-YG667
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH

Khóa sản phẩm Windows 8.1

 • TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
 • JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • KKPMN-469HY-H6V43-T8VX2-8W8XV
 • DFHJDU-QJH7K-FJDJ-FQJ24-DFJD
 • 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
 • 84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V
 • T3NJK-3P683-2T7BJ-2X27F-8B2KV
 • 4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV
 • 3FCND-JTWFM-24VQ8-QXTMB-TXT67
 • N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7
 • GX9N8-4H2FH-D987T-BQ9GK-XKT67
 • TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH
 • Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7
 • MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
 • 988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH
 • 2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV
 • DHJSU-V9KF6-FHJDU-KWBTC-DFJDU
 • FJKDI-3DRJD-7D38SO-DFNDJ-FJKDI

Nếu bạn đang thử, các khóa này là chính hãng và hỗ trợ cho các phiên bản hệ điều hành khác nhau. Bất kể ngôn ngữ bạn viết ở trên bằng một nhóm chữ số nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn vẫn đang gặp khó khăn và bối rối, bạn có thể tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình về Windows 8 Product Key Miễn phí cho 32 bit, 64 bit.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment