Windows 10 Tip: Microsoft Edge trên mobile của bạn!

0
Mẹo Windows 10: Microsoft Edge trên điện thoại di động của bạn!

Bạn muốn trải nghiệm Microsoft Edge trên thiết bị di động, ngay cả khi đang di chuyển? Bạn có thể làm điều đó nhờ Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018.

Microsoft Edge ttreeniPhone, Ipad, điện thoại và máy tính bảng Android
Microsoft Edge ttreeniPhone, Ipad, điện thoại và máy tính bảng Android

Tải về Microsoft Edge Trên điện thoại, máy tính bảng, iPhone hoặc iPad Android, hãy truy cập App Store trên thiết bị của bạn và tải xuống Microsoft Edge miễn phí.

Cài đặt Microsoft Edge trên iPhone, iPad hoặc điện thoại Android của bạn
Cài đặt Microsoft Edge trên điện thoại và máy tính bảng

Sau đó, sử dụng Microsoft Edge trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để đọc sách EPUB mà bạn đã lưu. Hoặc bắt đầu đọc một trang web trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, gửi nó đến PC của bạn và chọn đọc ngay tại nơi bạn đã dừng lại.

Bạn cần tải xuống Microsoft Edge trên điện thoại iOS và Android, làm theo lời nhắc thiết lập và liên kết điện thoại di động với PC của bạn trong cài đặt PC.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật
Leave a comment