Windows 10 Tip: Làm sao để sử dụng chia sẻ gần – Nearby Sharing?

0
Mẹo Windows 10: Làm cách nào để sử dụng tính năng Chia sẻ lân cận - Chia sẻ lân cận?

Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 với tính năng Chia sẻ lân cận giúp bạn chia sẻ tức thì video, ảnh, tài liệu và trang web của mình với những người và thiết bị ở gần bạn qua Bluetooth hoặc Wi-Fi?

Chia sẻ lân cận - Chia sẻ lân cận trên Windows 10
Chia sẻ lân cận

Tính năng này được gọi là Chia sẻ lân cận

Tính năng thú vị này có thể giúp bạn.

  • Chia sẻ nhanh chóng. Gửi bất kỳ video, ảnh, tài liệu hoặc trang web nào trên Microsoft Edge cho ai đó ở gần bằng cách nhấp vào Share Charm trong ứng dụng hoặc nhấp chuột phải để nhận menu chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp trong phòng họp hoặc hình ảnh kỳ nghỉ với những người bạn thân trong thư viện. *
  • Đi con đường nhanh nhất. Máy tính của bạn tự động chọn cách nhanh nhất để chia sẻ File hoặc trang web của bạn qua Bluetooth hoặc Wi-Fi.
  • Xem ai sẵn sàng chia sẻ. Bluetooth cho phép bạn nhanh chóng khám phá các thiết bị tiềm năng mà bạn có thể chia sẻ. **

Đang làm:

Trong Trung tâm Hành động (Trung tâm hanh động) trên máy tính Windows 10, nhấp vào Chia sẻ Gần (Chia sẻ lân cận) ở đó để bật tính năng. Từ đó, nhấp vào biểu tượng Chia sẻ trong File, ảnh, trang web Microsoft Edge hoặc hơn thế nữa để chia sẻ với các thiết bị lân cận.

  • Chia sẻ chỉ khả dụng giữa các máy tính Windows 10. Chia sẻ lân cận phải được bật trên cả hai thiết bị.
  • Người nhận có thể chọn chấp nhận mục mà người dùng muốn chia sẻ.

Sử dụng tính năng Chia sẻ lân cận để giúp chia sẻ dễ dàng hơn giữa các PC chạy Windows 10

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật
Leave a comment