Vote Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Vote Trên Facebook Hàng Ngày

0

Vote là gì? Ý Nghĩa Của Từ Bầu Trên Facebook

Bỏ phiếu là gì

Hôm nay tình cờ lướt Facebook, Tôi nhận được một tin nhắn văn bản gửi cho tôi một liên kết của cuộc thi của một người bạn sau đó nó cho tôi Bỏ phiếu cho nó. Tôi hỏi nó ngay lập tức Bình chọn là cái quái gì?, nó nói ngay tôi là gà nên tôi lang thang trên mạng tìm xem ý nghĩa của nó là gì?

Ý nghĩa của Vote?

Bỏ phiếu là một từ tiếng Anh với nghĩa của nó trong tiếng Việt bỏ phiếu, bình chọn, bỏ phiếu,… Đối với người khác và về điều gì đó để cạnh tranh với người khác bằng Bình chọn.

Ví dụ:

– Bình chọn cho một thí sinh bạn thích trong một cuộc thi.

– Đến phòng phiếu để bỏ phiếu.

– Bình chọn 1 giải đề xuất.

Bản thân từ Bầu có nghĩa gần với từ PR, điều tương tự có nghĩa là tăng danh tiếng của một vấn đề nào đó hoặc một người nào đó nhằm tăng danh tiếng của một sự vật hoặc danh tiếng nhất định nhằm đạt được vị trí cao nhất.

Theo mình, chữ Bầu là như vậy, còn bạn thì sao?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment