URL là gì? URL thường có, xuất hiện ở đâu và khi nào vậy?

0

URL là gì? URL phổ biến, ở đâu và khi nào?

Gần đây, có rất nhiều câu hỏi đặc biệt là URL Dành cho bạn và những người không chuyên về tin học hoặc muốn hiểu rõ hơn về từ URL này. Có rất nhiều trang web giải thích ý nghĩa của một URL, nhưng để mọi người hiểu rõ hơn URL là gì và bản chất của nó là gì thì mình sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

URL là gì?

URL là từ viết tắt của cụm từ Đồng phục nhân viên dịch nghĩa Bộ định vị tài nguyên hợp nhất. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào ý nghĩa của nó, tôi chắc rằng bạn sẽ còn bối rối hơn. Vì vậy, URL như tôi giải thích nó là đường dẫn của một Trang web cụ thể mà bạn đang tìm kiếm.

Bản chất của URL trên internet là gì?

Tôi đưa ra những ví dụ cụ thể để tất cả các bạn hiểu. Ví dụ: Với đường dẫn https://thaotruong.com/url-la-gi.html/ thì gọi là URL cụ thể, chỉ có một bài cố định. Phía trong:

– Https là một giao thức.

– Apkhayp.com là địa chỉ miền URL (tên miền) của một Trang web và nó không giống nhau. Có nghĩa là, không có một miền nào là Apkhayp.com.

– url-la-gi.html chỉ có 1 bài viết cụ thể. Trong bài viết này, nó giải thích URL là gì.

Tóm lại, URL là một liên kết của một trang web chứa thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Và có thể giống nhau về giao thức và 1 url cho bài viết cụ thể nhưng không thể giống nhau về Domain. Vậy bạn đã hiểu URL là gì chưa?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment