Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

0

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 5 môn Toán

Tuyển tập 10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh khá giỏi, giúp các em tự luyện tập và củng cố lại kiến thức. Các thầy cô cũng có thể tham khảo nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 môn Toán hiệu quả hơn.

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

MÔN: TOÁN 5

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. a. Tìm n, m là các số tự nhiên với m < n < 10 sao cho

b. Tính nhanh:

Bài 2: So sánh A và B biết:

Bài 3: Một người dùng 4/11 tiền vốn của mình để kinh doanh và được lãI 12% tiền vốn. Người đó dùng 5/11 tiền vốn của mình để kinh doanh hàng hoá khác, người đó lãI 10% tiền vốn. Số vốn còn bị lỗ trong lần kinh doanh thứ 3 bị lỗ 80% tiền vốn. Tính gộp cả 3 lần kinh doanh ấy lãI được 2296000 tiền lãi. Hỏi người đó cá bao nhiêu tiền vốn.

Bài 4: Một tổ công nhân sửa một con mương dài 720m trong 2 ngày. Ngày đầu tiên vắng 2 công nhân, đội sửa được 260m. Ngày thứ hai vắng 5 công nhân nên để hoàn thành kế hoạch trong ngày nên mỗi công nhân phải làm đoạn mương dài gấp đôi hôm trứơc. Hỏi đội công nhân có bao nhiêu người, biết sức làm của mỗi người là bằng nhau?

Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD; E, G lần lượt là trung điểm của AD và BC.

a. So sánh diện tích hai tứ giác ABGE, EGCD.

b. M, N lần lượt là điểm bất kì nằm trên AD và CD. Tìm tỉ số giữa MI và NI

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

MÔN: TOÁN 5

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. Hãy chứng tỏ rằng:

Bài 2:

1.Cho M chia cho 5 dư 2, N chia cho 5 dư 3 và P = 2003 x M + 2004 x N. Tính xem P chia cho 5 dư mấy?

2. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 555.

Bài 3: Trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20 tháng 11, học sinh một trường tiểu học đã đạt được số điểm 10 như sau:

– Số điểm 10 khối lớp 1 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại;

– Số điểm 10 của khối 2 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại;

– Số điểm 10 của khối 3 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại;

– Số điểm 10 của khối 4 bằng số điểm 10 của 4 khối còn lại;

Và khối 5 đạt được 101 điểm 10. Hỏi toàn trường đạt được bao nhiêu điểm 10? Mỗi khối đạt được bao nhiêu điểm 10?

Bài 4: Sau một buổi bán hàng một cửa hàng đã thu được 315 000đ gồm 3 loại: loại 5000đ, loại 2000đ, loại 1000đ. Số tờ cả 3 loại là 145 tờ. Tính xem tiền mỗi loại là bao nhiêu? Biết số tờ loại 2000đ gấp đôi số tờ loại 1000đ.

Bài 5: Cho hình vẽ bên. ABCD là hình chữ nhật, AD = 5cm. Các đường tròn tâm D và tâm C cùng có bán kính r = AD cắt cạnh CD tại G và H.

a) Biết diện tích hình chữ nhật ABCD bằng diện tích hình tròn tâm D bán kính r. Hãy so sánh diện tích hình 1 và diện tích hình 2.

b) Tính độ dài đoạn GH.

Leave a comment