Từ điển Bách Khoa Việt Nam – Tập 1

0

Giới thiệu nội dung cuốn sách “Từ điển Bách Khoa Việt Nam – Tập 1” của tác giả Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa:
Từ điển bách khoa Việt Nam là tên của bộ từ điển bách khoa do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa in, được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau. Đây là bộ từ điển bách khoa của Việt Nam đầu tiên được biên soạn với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng và 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm.

Từ điển có mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay và những tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật của thế giới.

Từ điển do 1.200 nhà khoa học hàng đầu biên soạn trong 15 năm, với sự tổ chức và chỉ đạo của Nhà nước Việt Nam, với kinh phí 32 tỷ đồng.

Bộ sách được xuất bản lần đầu tiên năm 2005 và tái bản năm 2011, gồm bốn tập và mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ 19×27, gồm khoảng 40 ngàn mục từ thuộc 40 ngành khoa học khác nhau.
Tham khảo thêm: Từ điển Bách Khoa Việt Nam – Tập 2
Tham khảo thêm: Từ điển Bách Khoa Việt Nam – Tập 3
Tham khảo thêm: Từ điển Bách Khoa Việt Nam – Tập 4
Tham khảo thêm: Tương Lai Hậu Nhân Loại – Hậu quả của cách mạng công nghệ sinh học
Tham khảo thêm: Tuyển Tập Nguyễn Hiến Lê – Tập 3 Ngữ Học
CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment