Tổng hợp phím tắt trên Microsoft Teams

0
Tóm tắt các phím tắt trên Microsoft Teams

Để sử dụng Teams nhanh chóng và chuyên nghiệp, bạn không thể không biết phím tắt trên Nhóm Microsoft. Các phím tắt này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc đáng kể. Thay vì phải mò mẫm tìm kiếm các chức năng cần sử dụng trong hệ thống Menu chức năng. Trang web của Microsoft chia sẻ với bạn các phím tắt chung trên Microsoft Teams được sử dụng trên Windows 10 hoặc máy tính chạy trên web.

Phim tại các đội
Microsoft Teams – Công cụ số 1 để cộng tác, làm việc theo nhóm

Các phím tắt chung

Các hành động cần thực hiện Các phím tắt trên ứng dụng Các phím tắt trên Web
Hiển thị các phím tắt Ctrl + Dấu chấm (.) Ctrl + Dấu chấm (.)
Đi Tìm kiếm Ctrl + E Ctrl + E
Hiển thị các lệnh Ctrl + dấu gạch chéo (/) Ctrl + dấu gạch chéo (/)
Đi Ctrl + G Ctrl + Shift + G
Start một cuộc trò chuyện mới Ctrl + N Alt trái + N
Mở Cài đặt Ctrl + dấu phẩy (,) Ctrl + dấu phẩy (,)
Mở Cứu giúp F1 Ctrl + F1
Đóng cửa Esc Esc
Phóng to Ctrl + dấu bằng (=) Không có đường tắt
Thu nhỏ Ctrl + dấu trừ (-) Không có đường tắt

Các phím tắt trong điều hướng

Các hành động cần thực hiện Các phím tắt trên ứng dụng Các phím tắt trên Web
Mở Công việc Ctrl + 1 Ctrl + Shift + 1
Mở Trò chuyện Ctrl + 2 Ctrl + Shift + 2
Mở Nhóm Ctrl + 3 Ctrl + Shift + 3
Mở lịch Ctrl + 4 Ctrl + Shift + 4
Mở Gọi Ctrl + 5 Ctrl + Shift + 5
Mở Tập tin Ctrl + 6 Ctrl + Shift + 6
Chuyển đến mục danh sách trước Alt trái + phím mũi tên lên Alt trái + phím mũi tên lên
Chuyển đến mục danh sách tiếp theo Alt trái + phím mũi tên xuống Alt trái + phím mũi tên xuống
Di chuyển nhóm đã chọn lên trên Ctrl + Shift + Phím mũi tên lên Không có đường tắt
Di chuyển nhóm đã chọn xuống dưới Ctrl + Shift + Phím mũi tên xuống Không có đường tắt
Đi đến phần trước Ctrl + Shift + F6 Ctrl + Shift + F6
Đến phần tiếp theo Ctrl + F6 Ctrl + F6

Các phím tắt trong nhắn tin

Các hành động cần thực hiện Các phím tắt trên ứng dụng Các phím tắt trên Web
Đi tới hộp chỉnh sửa C C
Mở rộng hộp chỉnh sửa Ctrl + Shift + X Ctrl + Shift + X
Gửi (hộp chỉnh sửa mở rộng) Ctrl + Enter Ctrl + Enter
Tập tin đính kèm Ctrl + O Ctrl + Shift + O
Start một dòng mới Shift + Enter Shift + Enter
Trả lời chuỗi R R
Đánh dấu là quan trọng Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + I

Các phím tắt trong cuộc họp và cuộc gọi

Các hành động cần thực hiện Các phím tắt trên ứng dụng Các phím tắt trên Web
Chấp nhận cuộc gọi điện video Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + A
Chấp nhận cuộc gọi thoại Ctrl + Shift + S Ctrl + Shift + S
Cuộc gọi bị từ chối Ctrl + Shift + D Ctrl + Shift + D
Start cuộc gọi thoại Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + C
Start cuộc gọi điện video Ctrl + Shift + U Ctrl + Shift + U
Bật / tắt tắt tiếng Ctrl + Shift + M Ctrl + Shift + M
Bật / tắt video Ctrl + Shift + O Không có đường tắt
Bật / tắt chế độ toàn màn hình Ctrl + Shift + F Ctrl + Shift + F
Đi tới thanh công cụ chia sẻ Ctrl + Shift + Dấu cách Ctrl + Shift + Dấu cách

Bạn có thể học và tận dụng nó Đội và các ứng dụng như Windows 10, Office 365, Microsoft 365 từ trang web của Microsoft. Vui lòng truy cập trang của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những tin tức mới nhất từ ​​Microsoft.

Nguồn: Thuthuat.Hourofcode.vn

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật
Leave a comment