Tổng hợp những công thức cấp số cộng CHUẨN nhất

0

Công thức cấp số cộng là một tập hợp các công thức, rất khó nhớ và khó vận dụng vào các bài tập tính toán nên nhiều học sinh còn ngại ngần khi gặp các bài tập yêu cầu vận dụng công thức này.

Tuy nhiên, bảng công thức này được áp dụng khá nhiều trong việc giải toán. ThaoTruong sẽ bên bạn những thông tin cơ bản và chi tiết nhất về công thức số học và các ví dụ cụ thể để áp dụng vào việc giải các bài tập.

Định nghĩa cấp số cộng

Trong đó:

  • Được chứ là số hạng thứ k của cấp số cộng.
  • n được gọi là số hạng của cấp số cộng.
  • một là kỳ cuối cùng.
  • a1 được gọi là số hạng đầu tiên.
  • d được gọi là công sai của cấp số cộng.

Cấp số cộng là gì?

Chúng tôi có thuật ngữ cấp số cộng là vì: a2 – a1 = a3 – a2 =… = an – an-1 = d. Cấp số cộng cũng có thể được đặc trưng bởi đẳng thức ak + 1 – 2ak + ak-1 = 0 với mọi giá trị k = 2,…, n-1.

Hoặc ak = 1/2 (ak-1 + ak + 1), số ở giữa là trung bình cộng của hai số cạnh nó.

Công thức cấp số cộng

Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Trong đó:

– u: là số hạng đầu tiên.

– d là việc làm sai.

Tính chất của cấp số cộng

Các công thức liên quan đến cấp số cộng

1. Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng: ak = a + (k-1) d

2. Công thức tính tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

Kết quả là, công thức tính số hạng của một cấp số cộng biết các điều khoản đầu tiên và cuối cùng và sự khác biệt:

Số điều khoản = [(Số hạng đầu – Số hạng cuối): công sai] + 1

Bài tập về công thức của cấp số cộng

Ta có 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để dãy tạo thành một cấp số cộng có hiệu số dương là dãy số là một số cộng.

Giải pháp:

Các cấp độ cộng là bộ công thức, được áp dụng nhiều nhất trong các bài tập và các bài toán gặp nhiều trong các kỳ thi của học sinh các lớp.

Do đó, hãy xem xét các trường hợp hoặc khả năng Áp dụng công thức tính cấp số cộng cho phù hợp nhất!

Nhận xét

Trả lời

Nguồn : thaotruong.com

Leave a comment