Tiếng anh 10 Global Success -Sách bài tập

0

Tiếng anh 10 Global Success – Sách bài tập được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp tiếng anh dưới bốn hình thức nghe, nói, đọc, viết thông qua sử dụng ngữ liệu (Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Sách Tiếng anh 10 Global Success Sách bài tập cung cấp cho các em học sinh lớp 10 các dạng bài tập theo từng đơn vị học bài giúp các em vận dụng kiến thức đã học trên lớp để làm bài, từ đó giúp các em mở rộng hơn về vốn từ vựng, nắm chắc hơn về cấu trúc ngữ pháp

Nội dung sách bài tập Tiếng anh 10 Global Success:

UNIT 1 FAMILY LIFE

UNIT 2 HUMANS AND THE ENVIRONMENT

UNIT 3 MUSIC

REVIEW 1

UNIT 4 FOR A BETTER COMMUNITY

UNIT 5 INVENTIONS

REVIEW 2 

UNIT 6 GENDER EQUALITY

UNIT 7 VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

UNIT 8 NEW WAYS TO LEARN

REVIEW 3

UNIT 9 PROTECTING THE ENVIRONMENT

UNIT 10 ECOTOURISM

REVIEW 4
CLICK LINK  THAM KHẢO EBOOK TẠI ĐÂY.

OR

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Leave a comment