Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa thu

0

Cuốn sách “Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa thu” nằm trong tập sách “Thường thức bảo vệ sức khỏe”. Cuôn sách cung cấp những kiến thức chủ yếu trên các phương diện ãn uống, vận động, sinh hoạt, bồi bổ sức khỏe để phòng bệnh, chữa hệnh mùa thu. Mong muốn lớn nhất là thông qua cuốn sách này góp phần giúp hạn dọc dù là đang khỏe mạnh cũng hết sức gúp gìn sức khỏe quý giá của mình, quanh năm bốn mùa.

Leave a comment