Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng

0

Giới thiệu nội dung cuốn sách “Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng“:
Cuốn sách này cung cấp cơ sở để phát triển một chương trình marketing hiệu quả đối với thị trường thị trường mục tiêu đã chọn. Công ty cần xác định người tiêu dùng mục tiêu và hiểu quá trình mua của họ trước khi phát triển các kế hoạch marketing của mình. Đó là lý do vì sao bạn cần thu thập thông tin từ khách hàng. Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp quan trọng về vấn đề làm thế nào để đến được với khách hàng và phục vụ họ hiệu quả hơn.

Mục đích chính của cuốn sách này là giải thích tầm quan trọng của việc hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua. Việc hiểu biết đó sẽ cung cấp một cơ sở để thu thập thông tin về khách hàng và xây dựng kế hoạch marketing.

Cuốn sách này cung cấp cơ sở quan trọng cho nhiều dạng hoạt động trong marketing của doanh nghiệp nhỏ, như lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược giá, phân phối sản phẩm, khuếch trương sản phẩm và quảng cáo.
Tham khảo thêm: Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng
Tham khảo thêm: Thương Hiệu Lớn Rắc Rối Lớn
Tham khảo thêm: Tư Vấn Bảo Hiểm 4 0
Tham khảo thêm: Tỷ Phú Bán Giày
CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment