Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT đầu tư nước ngoài trong giáo dục

0

tailieuluat

Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Học sinh Việt Nam ở trường quốc tế phải học tiếng Việt tối thiểu 70 phút/tuần

Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
Theo đó, người học là công dân Việt Nam học tập chương trình giáo dục nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài phải học nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt, chương trình Tiếng Việt, chương trình Việt Nam học, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học tập nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt không ít hơn 02 lần/tuần, mỗi lần từ 25-35 phút.

Thứ hai, đối với học sinh tiểu học, học tập nội dung chương trình Tiếng Việt không ít hơn 140 phút/tuần, học ở tất cả các khối tiểu học và chương trình Việt Nam học không ít hơn 70 phút/tuần, học từ lớp 4 đến hết lớp 5.

Thứ ba, đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, học tập nội dung chương trình Việt Nam học không ít hơn 90 phút/tuần, học ở các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Themusicofstrangers.film VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment