Thêm Hibernate vào Start Menu trong Windows 10

0

Trong Windows 10, bạn có thể thêm tùy chọn Hibernate vào menu nút nguồn bên trong menu Start. Sử dụng lệnh này, bạn có thể dễ dàng sử dụng chế độ ngủ đông thay vì lệnh tắt máy và máy tính của bạn vẫn sẽ tắt nguồn. Chế độ ngủ đông trong Windows rất hữu ích và tiết kiệm thời gian vì bạn không phải đóng các tài liệu và ứng dụng đang mở trước khi tắt nguồn hệ thống. Bạn có thể tiếp tục công việc của mình vào lần tiếp theo chính xác nơi bạn đã dừng lại. Đây là cách thêm lệnh Hibernate vào Start Menu trong Windows 10.


Hướng dẫn thêm Hibernate vào Start Menu

Nếu menu Start trong Windows 10 không có tùy chọn Hibernate, bạn cần thực hiện như sau:

1. Mở Bảng điều khiển.

2. Đi tới phần sau: Tùy chọn Phần cứng và Âm thanh Nguồn

3. Ở bên trái, hãy nhấp vào “Chọn chức năng của các nút nguồn“:

4. Nhấp vào liên kết Thay đổi cài đặt Hiện tại không có sẵn. Tùy chọn tắt máy sẽ có thể chỉnh sửa được. Kiểm tra xem tùy chọn có được gọi không Ngủ đông (Hiển thị trong menu Nguồn) . Bạn xong việc rồi.

Trước:

Sau:

Thêm Hibernate vào Start Menu trong Windows 10

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment