Team là gì? Giải thích ý nghĩa của từ “Cân Team” trong LOL

0

Khi tôi mới bắt đầu chơi LOL, nhiều bạn trẻ từng đánh nhau và nói “Đội cân, Gánh đội“Tôi không biết sau này họ sẽ biết cái quái gì mà họ sẽ nói rằng họ sẽ thắng Game đó. Hôm nay Blog Themusicofstrangers.com sẽ giải thích nghĩa của từ “Đội”Để mọi người hiểu.

Team là gì?

Để hiểu nghĩa của từ Đội là gì, thì mọi người có thể tham khảo ngay phần giải thích dưới đây:

  • Trong công việc, Đội Chỉ một nhóm người có cùng mục tiêu tham gia với nhau thành một đội chia sẻ trách nhiệm để mang lại lợi ích chung cho cả nhóm. Tham gia một đội là bạn muốn tham gia vào đội đó nếu tất cả các yêu cầu mà đội đó đưa ra.

  • Đội cân tốt Gánh đội Nghĩa của từ này là chỉ một mình một người sẽ đảm nhận mọi công việc của một nhóm người cùng làm.
  • Trong Game, ý nghĩa của các từ Cân đội Tôi chấp nhận tất cả kẻ thù một mình, ví dụ như trong Game Liên minh huyền thoại nếu tôi chơi Game với 5 người thì 1 anh chàng nói “Anh Can Team“Có nghĩa là nó chấp nhận cả 5 thằng bên kia, công việc đơn giản của bạn chỉ là đi Feed mạng cho team của mình thôi ^ – ^.

Khi nghe ai đó nói Cân team kể cả khi chơi game hay lúc làm việc thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 1 là người đó giỏi thật và làm được, 2 là người tán tỉnh.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment