Tại sao máy tính của bạn giữ thời gian sai?

0

Bạn Mua một máy tính xách tay Windows, nó đã được giữ đúng lúc.

Nó luôn chậm hơn 1 giờ so với thời gian thực và nếu tôi thay đổi thời gian cho đúng thì nó đã lỗi thời.

Khắc phục sự cố máy tính chạy sai thời điểm

Vấn đề gần như chắc chắn không phải là vấn đề phần cứng vì nó giữ một thời gian nhất quán (mặc dù không chính xác). Tôi rất nghi ngờ rằng đồng hồ máy tính của bạn được đặt sai múi giờ.

Khi bạn thiết lập Windows lần đầu, nó sẽ yêu cầu bạn đặt múi giờ chính xác cho vị trí thực của bạn. Nếu bạn nhập sai và nhập sai múi giờ, đồng hồ máy tính của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với thời gian sai mỗi khi nó kiểm tra thời gian hiện tại thông qua Internet.

Nếu đó là vấn đề ở đây, thật dễ dàng để sửa chữa. Đây là cách thực hiện:

1 – Khởi động PC của bạn vào Windows.

2 – Nhấp chuột phải vào Hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải của màn hình.

3 – Nhấp vào Điều chỉnh ngày / giờ.

4 – Chuyển đổi cài đặt “Đặt múi giờ tự động” thành Tắt .

5 – Chọn múi giờ chính xác cho vị trí của bạn từ menu thả xuống ở giữa màn hình.

6 – Thoát khỏi tiện ích Ngày và giờ.

Từ bây giờ máy tính của bạn nên giữ (và hiển thị) thời gian chính xác. Nếu không, hãy cho tôi biết và tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó khác để thử.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment
Enable referrer and click cookie to search for faaf068cdeb8e719 d87b67033959152f [] 2.7.3