Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Chân Trời Sáng Tạo

0

Giới thiệu nội dung cuốn sách “Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Đạo Đức 1 – Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo“:
MỤC LỤC

MÔN ĐẠO ĐỨC 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số bài học đạo đức

Phần ba: Các nội dung khác

Tham khảo thêm: Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Toán 1 – Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment