Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin Quyển 1,2,3

0

Bộ tài liệu “Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin Quyển 1,2,3” dành cho các em học sinh lớp chuyên lớp 10,11,12. Sách bao gồm các vấn đề cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và cài ñặt chương trình.

Bộ sách gồm ba quyển, quyển 1, 2 và 3. Cấu trúc mỗi quyển bao gồm: phần lí thuyết, giới thiệu các khái niệm cơ bản, cần thiết trực tiếp, thường dùng nhất; phần áp dụng, trình bày các bài toán thường gặp, cách giải và cài ñặt chương trình; cuối cùng là các bài tập. Các chuyên ñề trong bộ sách ñược lựa chọn mang tính hệ thống từ cơ bản ñến chuyên sâu.


Với trải nghiệm nhiều năm tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh chuyên tin học của các trường chuyên có truyền thống và uy tín, các tác giả ñã lựa chọn, biên soạn các nội dung cơ bản, thiết yếu nhất mà mình ñã sử dụng ñể dạy học với mong muốn bộ sách phục vụ không chỉ cho giáo viên và học sinh chuyên PTTH mà cả cho giáo viên, học sinh chuyên tin học THCS làm tài liệu tham khảo cho việc dạy và học của mình.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham gia các kì thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc, Olympiad Sinh viên Tin học Toàn quốc, Kì thi lập trình viên Quốc tế khu vực đông Nam Á, các tác giả ñã lựa chọn giới thiệu các bài tập, lời giải có định hướng phục vụ cho không chỉ học sinh mà cả sinh viên làm tài liệu tham khảo khi tham gia các kì thi trên.

1.CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK QUYỂN 1 TẠI ĐÂY.

2.CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK QUYỂN 2 TẠI ĐÂY.

3.CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK QUYỂN 3 TẠI ĐÂY.

Leave a comment