Browsing Tag

review sách tôi tự học

Đảo Hải Tặc Phần 198

Giới thiệu cuốn sách truyện Đảo Hải Tặc Phần 198 nằm trong bộ sách truyện tranh nổi tiếng: Đảo Hải Tặc - One Piece Đảo Hải Tặc - One Piece là chuyện về cậu bé…

Nguồn Gốc Nhãn Hiệu

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Nguồn Gốc Nhãn Hiệu": Trong Nguồn Gốc Nhãn Hiệu, các chuyên gia về marketing Al Ries và Laura Ries đã áp dụng thuyết tiến hoá của…