Browsing Tag

review sách rất nhiều điều mình chưa nói với nhau

Quy Đức Hầu Phủ

Văn án:Vi thị vương triều Thái Nguyên năm thứ mười hai, đích trưởng tôn trong nhà Lại bộ Thượng thư gây trọng thương cho ấu tử của Quy Đức Hầu đương triều. Tháng…

Không Thẹn Với Lòng

Trước giờ tôi rất thích đọc thể loại trọng sinh, mặc dù thể loại này có phần hư ảo và xa vời thực tế, bởi vì ai cũng biết con người sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ…