Browsing Tag

review sách ôn thi vào 10

Người Điều Khiển Tâm Lý

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn ebook "Người Điều Khiển Tâm Lý": Trong đội Điều tra đặc biệt có một báu vật: Chính là Mộc CửuTrong đội Điều tra đặc biệt có hai kẻ dở…

Thi Nhân và Sát nhân

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn ebook "Thi Nhân và Sát nhân": Thi nhân và Sát nhân là tác phẩm thứ chín trong bộ tiểu thuyết trinh thám quan án viết về Địch Nhân Kiệt –…

Anh thích em lâu rồi

Trích :Đều nói yên hoa tam nguyệt há Dương Châu*, thành phố D phụ cận với Dương Châu, Chử Duy Nhất sống đến hai mươi sáu tuổi còn chưa từng đi Dương Châu. Để…