Browsing Tag

review sách dám bị ghét

Bàn Tay Ánh Sáng

“Cuốn sách của Barbara Ann Brennan, Bàn Tay Ánh Sáng: Sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng con người, là niềm khoái cảm cho ngƣời…

Kỹ thuật bán hàng

Khái  niệm  kỹ  thuật  bán  hàng  được  hiểu  là cách  sắp  xếp,  tổ  chức  một  cuộc  thương  lượng  mang  tính  xây  dựng,  trong  đó,  các  bên  thương  thuyết,…

Oxford First Dictionary PDF Book

"Oxford First Dictionary" cung cấp trên 1500 từ vựng hay gặp trong cuộc sống hàng ngày, sách dành cho các em có độ tuổi từ 5 tuổi trở lên. Các từ vựng được bố trí…