Browsing Tag

review sách another

Hiệu Cầm Đồ Số 8

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Hiệu Cầm Đồ Số 8" của tác giả Thâm Tuyết: Được chọn là ông chủ thứ 2 của Tiệm cầm đồ số 8, vì muốn đem hạnh phúc cho vợ và con nên…

Tội Tình Vì Yêu

Giới thiệu bạn đọc cuốn ebook "Tội Tình Vì Yêu": Có một loại sâu sống kí sinh trong cơ thể con người, cách trừ khử duy nhất là tự bỏ đói bản thân, đặt một món ăn…