Browsing Tag

review sách 2021

Showbiz Là Của Tôi

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Showbiz Là Của Tôi" của tác giả Xuân Đao Hàn: Giới thiệu:Idol Sầm Phong của Hứa Trích Tinh là một minh tinh mới từ từ đi lên. Cô…

Thiên Giới Hoàng Hậu

Hoàng thượng, hưu!Phủ thừa tướng tam tiểu thư, Mộc Thanh Dao bị Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một quyền đánh chết, nhưng lại nghênh đón một nữ nhân hoàn toàn mới,…