Browsing Tag

giáo án ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Giáo án TNXH 1 bài 22: Cây rau

Tự nhiên xã hội lớp 1 Giáo án TNXH 1 bài 22: Cây rau được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh nhanh chóng kể được tên một số cây rau và nơi sống của chúng, biết…

Giáo án Lịch sử 8 Bài 28

Giáo án bài 28 Lịch sử 8 Giáo án Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 nằm trong Thư viện giáo án TimDapAnđược thiết kế khoa…

Giáo án Sinh học 11 bài 35

Giáo án Sinh học lớp 11 Giáo án Sinh học 11 bài 35: Hooc- môn thực vật nhằm hướng dẫn các em học sinh nắm vững nội dung bài học về những kiến thức nền tảng về sinh…