Browsing Tag

dàn ý review sách

Everybody Up 4 Student book

Cuốn sách "Everybody Up 4 Student book" do Oxford University Press xuất bản dành cho lứa tuổi từ 3 đến 14 (tương đương với mức mẫu giáo lớn và cấp tiểu học ở Việt…

Show and Tell 1 Student book

Cuốn sách "Show and Tell 1 Student book" là mức độ thứ nhất nằm trong bộ sách Show and Tell 3 mức độ của nhà xuất bản Oxford University Press cung cấp cho các em ở…

Sổ tay hóa học 10

Cuốn sách "Sổ tay hóa học 10" của tác giả Nguyễn Đình Chi - Nguyễn Văn Thoại soạn thảo nhằm giúp các em nắm rõ các chủ đề lý thuyết trọng tâm của chương trình hóa…