SỬ DỤNG NÂNG CAO LỌC TRONG EXCEL 2007

0

Bạn có thể chỉ định tiêu chí lọc phức tạp trong Excel 2007 và chỉ định một khu vực cụ thể trong sổ làm việc của bạn để quản lý tiêu chí bạn chọn khi lọc dữ liệu bảng bằng cách sử dụng các phương pháp lọc nâng cao. hướng lên. Làm theo các bước sau để sử dụng tính năng lọc nâng cao:


đầu tiên. Đảm bảo rằng Tự động lọc đã được tắt (nhấp vào nút Bộ lọc trên tab Dữ liệu, nếu cần).

Không có gì “tự động” về lọc nâng cao.

2. Chọn bốn hàng đầu tiên của trang tính.

Đây là nơi bạn sẽ chèn phạm vi tiêu chuẩn.

3. Bấm chuột phải vào dòng đã chọn và chọn Chèn.

Bảng của bạn di chuyển xuống bốn hàng và bạn có bốn hàng trống để làm việc.

4. Chọn hàng tiêu đề trong bảng và nhấp vào nút Sao chép trên tab Trang đầu.

Một lựa chọn xuất hiện xung quanh khu vực được sao chép.

CÁCH SỬ DỤNG NÂNG CAO CỦA BỘ LỌC TRONG EXCEL 2007

5. Bấm vào ô A1, rồi bấm vào nút Dán trên tab Trang đầu.

Thao tác này sao chép hàng đầu tiên của bảng vào hàng trống đầu tiên trong trang tính. Bây giờ bạn có một loạt các tiêu chí đã sẵn sàng để tham gia lựa chọn bộ lọc.

Nhập tiêu chí bộ lọc vào hàng đầu tiên của bảng tính.

6. Trong dòng trống đầu tiên trong phạm vi tiêu chí, hãy nhập dữ liệu bạn muốn đối sánh.

Ví dụ: nếu bạn muốn tìm bất kỳ mục nhập nào cho tiểu bang Indiana, hãy nhập ABOVE ngay dưới tiêu đề tiểu bang.

Lọc một trang tính Excel với hai tiêu chí trở lên.

7. Nhập bất kỳ tiêu chí lọc bổ sung nào.

Nếu bạn muốn Excel tìm dữ liệu đáp ứng nhiều hơn một ràng buộc, hãy nhập tiêu chí bổ sung mong muốn vào trường khác trên hàng tiêu chí đầu tiên. Đây được gọi là bộ lọc AND. Nếu bạn muốn Excel tìm dữ liệu đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí (bộ lọc HOẶC), hãy nhập dữ liệu đã lọc vào hàng thứ hai của phạm vi tiêu chí.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment