Sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định cho Taskbar/Start tìm kiếm trong Windows 10

0

Với cài đặt mặc định, Windows 10 sử dụng công cụ tìm kiếm Bing khi bạn thực hiện tìm kiếm trên web từ hộp tìm kiếm Start / taskbar. Kết quả tìm kiếm trên web được tự động mở trong trình duyệt Edge ngay cả khi bạn đã đặt một chương trình khác làm trình duyệt web mặc định của mình.

Mặc dù đúng là tìm kiếm Start / taskbar chủ yếu được sử dụng để khởi chạy các chương trình đã cài đặt chứ không phải tìm kiếm trên web, nhưng vẫn có những người dùng sử dụng nó để tìm kiếm trên web một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm Deflator

Tìm kiếm Deflator là một chương trình miễn phí được phát triển để đặt công cụ tìm kiếm riêng bạn tạo công cụ tìm kiếm Start / taskbar mặc định trong Windows 10. Chương trình cũng cho phép bạn định cấu hình tìm kiếm Start / taskbar để sử dụng trình duyệt web tùy chỉnh thay vì Edge để hiển thị kết quả tìm kiếm.

Theo nhà phát triển, Search Deflator tự động chuyển hướng các tìm kiếm được thực hiện từ hộp tìm kiếm Start / taskbar đến công cụ tìm kiếm và trình duyệt web bạn muốn sử dụng.

Đây là cách sử dụng Search Deflator để đặt công cụ tìm kiếm tùy chỉnh và trình duyệt web làm mặc định cho Start / taskbar Tìm kiếm.

Cách sử dụng Google thay vì Bing khi sử dụng tìm kiếm trên Windows 10

Để sử dụng Google và Chrome cho tìm kiếm trong menu Bắt đầu, hãy sử dụng các bước sau:

  1. Tải xuống Tìm kiếm lệch hướng từ GitHub . (Nhấp vào liên kết tải xuống SearchDeflector-Installer.exe Muộn nhất .)
  2. Bấm đúp vào tệp để bắt đầu cài đặt.
  3. Nếu bạn nhận được cảnh báo bảo vệ Windows trên máy tính của mình, hãy nhấp vào liên kết Thêm thông tin , sau đó nhấn. cái nút Chạy bất cứ đâu .
  4. Tiếp tục với trình tự cài đặt “tiếp theo” “tiếp theo” “tiếp theo” “tiếp theo”, “cài đặt”.
  5. Thể loại 2 trong lời nhắc “Lựa chọn” để sử dụng Google Chrome làm trình duyệt mặc định để hiển thị kết quả tìm kiếm và nhấn Vào .
  6. Thể loại Y và hãy nhấn Vào Xác nhận

  7. Thể loại 7 trong lời nhắc “Lựa chọn” để sử dụng Google làm công cụ tìm kiếm mặc định cho tìm kiếm Windows 10 và nhấn Vào .
  8. Thể loại Y và hãy nhấn Vào Xác nhận.
  9. nhấn Vào để đóng cài đặt.
  10. Nhấp chuột nút thắt hoàn thành.

Khi bạn đã hoàn thành các bước, mỗi khi bạn thực hiện tìm kiếm bằng menu Bắt đầu, Google Chrome sẽ mở và hiển thị kết quả bằng công cụ tìm kiếm của Google.

Báo trước bằng cách sử dụng Tìm kiếm Deflator là kết quả tìm kiếm trong menu Bắt đầu sẽ tiếp tục hiển thị bằng Bing.

Nếu bạn muốn hoàn nguyên các thay đổi, chỉ cần gỡ cài đặt công cụ khỏi Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng và tính năng , chọn Tìm kiếm Deflator và nhấp vào. cái nút Gỡ cài đặt .

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment