Sổ trực tuần cờ đỏ

0

Sổ trực tuần cờ đỏ giúp các sao đỏ dễ dàng theo dõi thi đua, việc thực hiện nề nếp của các lớp trong toàn khối cả tuần học. Bên cạnh đó, cũng có cả các tiêu chí đánh giá thi đua lớp để các em tham khảo. Với mẫu sổ cờ đỏ này chỉ cần tải về, in ra là sử dụng được luôn.

Sổ trực tuần cờ đỏ năm học 2020 – 2021

SỔ TRỰC TUẦN CỜ ĐỎ
Tuần………….. Chi đội theo dõi: ………………………….

Lớp Thứ ngày Xếp hàng 5đ Truy bài – Sĩ số 5đ Vệ sinh 5đ Đạo đức 5đ Điểm cộng Tổng điểm

……………………………………………… …………………………………….…………

……………………………………………… …………………………………….…………

……………………………………………… …………………………………….…………

……………………………………………… …………………………………….…………

……………………………………………… …………………………………….…………

Tiêu chí đánh giá thi đua lớp năm học 2020 – 2021

1. Xếp hàng: 5đ

– Nhanh thẳng, đúng quy định: tối đa 5 đ

– Phá hàng, lộn xộn: trừ 0,5

2. Truy bài- Sĩ số: 5đ

– Truy bài có chất lượng: tối đa 2,5đ

– Đùa nghịch mất trật tự: – 0,5đ

– Sĩ số đủ: tối đa 2,5

– Chậm muộn, vắng: – 0,2(1,2 em)- 0,3 (3 em trở lên)

3. Vệ sinh: 5đ

– Sạch sẽ trong và ngoài lớp: tối đa 5đ

– Nhiều rác, cốc uống nước bẩn: – 0,5đ

4. Khăn quàng (khối 4,5), đồng phục: 5đ

– Đầy đủ: tối đa 5đ

– Thiếu 1 đến 2 chiếc: – 0,2đ, thiếu 3 chiếc trở lên: -0,5đ

* Xếp loại:

– Xuất sắc: Từ 19,5 đến 20đ

– Tốt: Từ 18 đến 19,25

– Khá: Từ 14 đến 17, 5

– TB: Từ 10 đến 13,75

Leave a comment