Số nguyên tố là gì? Nhiều điều bạn chưa biết về nó

0

Một số nguyên tố là gì? Nhiều điều bạn chưa biết về nó

Toán học là một môn học vô cùng quan trọng trong các môn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những kiến ​​thức cơ bản ban đầu luôn là nền tảng để xây dựng cho quá trình học tập sau này. Trong đó, kiến ​​thức về nguyên tố là cơ sở mà mọi người phải biết rõ về nó.

Một số nguyên tố là gì?

nguyên tố là các số lớn hơn 1, chia hết cho 1 và chính nó. Vậy ta có thể kể đến các dãy số sau: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … Và khi hỏi toán học ngày nay có bao nhiêu số nguyên tố? Thì câu trả lời là không thể tìm được, bởi vì các số nguyên tố lẻ được hình thành mà không theo quy luật hay quy luật nào.

Tính chất của số nguyên tố là gì?

– 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất

– Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

– 1 không phải là số nguyên tố.

– Tích của hai số nguyên tố không bao giờ là một hình vuông hoàn hảo.

– Ước số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên là số nguyên tố.

– Ước số dương nhỏ nhất khác 1 của hợp số là số nguyên tố.

Các số nguyên tố cùng nhau là gì?

Trong dãy, các số được gọi là số nguyên tố cùng nhau khi ước chung lớn nhất của chúng là 1. Trong đó, 1 là số nguyên tố với mọi số nguyên.

Ví dụ:

– 6 và 35 là các số nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung là 1.
– 6 và 27 không phải là hai số nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung là 3.

Hi vọng những kiến ​​thức cơ bản về số nguyên tố trên đây sẽ giúp các bạn có thêm một chút kiến ​​thức toán cơ bản.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment