Shockwave – Marshmello

0

Lyrics:

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

But as time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

But as time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

As time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Feeling like a shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

Shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

Ooh yeah, babe, get ’em with the shockwave

Ooh yeah, babe, get ’em with the shockwave

Shockwave without you

Shockwave without you

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

But as time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

But as time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Always think about you, always

Thought I had a life I could grow with you

As time fades, crazy how our lives changed

Feeling like a shockwave without you

Feeling like a shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

Shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

Ooh yeah, babe, get ’em with the shockwave

Shockwave without you

Shockwave without you

Vietsub:

Luôn luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn

Oh yeah, cưng à, giống như một cú sốc thật lớn vậy

Luôn luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Luôn nghĩ về em

Cứ luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ một cuộc sống dần lớn lên cùng với em

Nhưng rồi thời gian dần trôi đi, thật điên rồ để có thể diễn tả cuộc sống của đôi ta đã thay đổi ra sao

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn khi không có em ở bên

Cảm giác như có một cú sốc thật lớn

Oh yeah, cưng à, giống như một cú sốc thật lớn vậy

 

Leave a comment