RPM là gì? Bạn có hiểu về đơn vị RPM của trang

0

RPM là gì? Bạn có hiểu RPM của trang không?

Hầu hết các bạn mới kinh doanh Youtube, Adsense trên Website đều có chung thắc mắc về Chỉ báo RPM nó có nghĩa là gì trên trang Nếu bạn chưa biết hoặc còn mơ hồ về nó thì hãy cùng Apkhayp.com tìm hiểu về RPM từ viết tắt Xin vui lòng.

RPM có nghĩa là gì?

RPM Từ viết tắt của Revolutions Per Minute được gọi là số vòng quay hay tần số của các vòng quay, nó được ký hiệu là n. Là đại lượng vật lý biểu thị chuyển động quay của một vật trong một khoảng thời gian và tính bằng đơn vị vòng / thời gian hoặc 1 / thời gian. Ví dụ: 50 vòng / phút (s−1) hoặc 3000 vòng / phút (phút−1).

Tuy nhiên, tôi cá rằng những người tìm hiểu ý nghĩa của từ viết tắt RPM này là hầu hết các bạn Quảng cáo trên Website và Youtube. Sau đó, RPM, là thu nhập ước tính của trang trên mỗi 1.000 lần hiển thị và nó không phải là số tiền thực mà bạn sẽ nhận được. Theo đó, RPM sẽ được tính bằng:

RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) * 1000

Ví dụ:

  • Nếu bạn kiếm được khoảng 0,15 đô la từ 25 lần xem trang, thì RPM của trang sẽ là (0,15 đô la / 25) * 1000 hoặc 6 đô la.
  • Nếu bạn kiếm được khoảng 180 đô la từ 45.000 lần hiển thị quảng cáo, thì RPM của quảng cáo của bạn sẽ là (180 đô la / 45.000) * 1000 hoặc 4 đô la.

Như vậy, từ cách tính trên, bạn hiểu RPM của trang và Youtube của bạn như thế nào?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment