ROE là gì? Bạn đã biết hết về ý nghĩa của nó chưa?

0

ROE là gì? Bạn đã biết hết về ý nghĩa của nó chưa?

Bạn là giám đốc doanh nghiệp, giám đốc kinh doanh, … thì bạn phải biết về Chỉ báo ROE đúng? Tầm quan trọng, tính toán và hiểu rõ về nó sẽ giúp bạn cân đối, quản lý cũng như có những biện pháp phù hợp hơn với doanh nghiệp của mình. Và Apkhayp.com, tìm hiểu và phân tích rõ ràng về ROE.

ROE là gì?

ROE là từ viết tắt trong tiếng anh Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nó có nghĩa là Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu hoặc Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Mục lục ROE Con số này được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng sau thuế chia cho tổng giá trị vốn chủ sở hữu dựa trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính cuối kỳ (6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm).

roe-la-gi-7079685

Công thức tính ROE

ROE = Thu nhập / Vốn chủ sở hữu * 100%

Phía trong:

Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng): là lợi nhuận dành cho cổ đông phổ thông.

– Vốn chủ sở hữu: Là vốn cổ đông hoặc tài sản hữu hình của cổ đông.

Tôi nên chú ý đến ROE như thế nào?

Nếu trong quá trình Tính toán ROEChỉ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp của bạn đang sử dụng vốn cực kỳ hiệu quả trong giao dịch và cổ phiếu của bạn sẽ được các nhà đầu tư ưa chuộng hơn. Và ROE thấp, hậu quả sẽ được đảo ngược.

Đối với nhà đầu tư, họ nhìn vào ROE của doanh nghiệp bạn, bạn phải đạt tối thiểu 15% để họ quan tâm, đầu tư tài chính hoặc mua cổ phiếu (nếu doanh nghiệp, tập đoàn của bạn phát hành cổ phiếu). Và tất nhiên, họ sẽ đánh giá một cách khách quan sự gia tăng ROE của doanh nghiệp bạn từ cả yếu tố bên ngoài và báo cáo nội bộ.

Có thể nói ROE vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng khá rộng nên mình chỉ giới thiệu sơ qua về chỉ số này cũng như cách tính ROE để các bạn tham khảo.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment