Rise – The Glitch Mob, Mako, And The Word Alive

0
(Không hề có google dịch nhé, mong anh em ủng hộ và có những khoảnh khắc sảng khoái khi nghe)

Lyrics

[Verse 1: Mako]

Welcome to the wild, no heroes and villians

Chào mừng đến với hoang dã, nơi không có anh hùng và kẻ thù

Welcome to the war we ‘ve only begun, so

Chào mừng đến với chiến trường nơi chúng tôi chỉ vừa bắt đầu, vì vậy..

Pick up your weapon and face it

Hãy nhặt vũ khí lên và đối mặt với nó

There’ s blood on the crown go and take it

Có máu trên vương miện, hãy đi và lấy nó

You get one shot to make it out alive, so

You bị bắn một phát để làm cho nó ra còn sống, vì vậy

[Pre-Chorus 1: Telle Smith & Mako]

Higher and higher you chase it

Bạn theo đuổi nó ngày một cao hơn

It ‘s deep in your bones, go and take it

Nó nằm sâu trong xương bạn, hãy đi và lấy nó

This is your moment, now is your time, so

Đây là thời điểm của bạn, là khoảng thời gian của bạn, vì vậy

[Chorus: Telle Smith]

Prove yourself and

Hãy chứng minh bản thân mình và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

Make’ em remember you

Bắt họ phải nhớ bạn

RISE

Trỗi dậy nào

Push through hell and

Băng qua địa ngục và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

They will remember you

Họ sẽ nhớ bạn thôi

RISE

Trỗi dậy nào

[Verse 2: Mako]

Welcome to the climb up, reach for the summit

Chào mừng bạn đến với cuộc leo trèo, truy tìm đỉnh cao

Visions pray that one false step lead the end, so

Các khải tượng cầu nguyện rằng một bước sai sẽ dẫn tới kết thúc, vì vậy

[Pre-Chorus 2: Telle Smith & Mako]

Higher and higher you chase it

Bạn theo đuổi nó ngày một cao hơn

It ‘s deep in your blood, go and take it

Nó nằm sâu trong máu bạn, hãy đi và lấy nó

This is your moment, take to the skies, go

Đây là thời điểm của bạn, vươn tới bầu trời, vì vậy

[Chorus: Telle Smith]

Prove yourself and

Hãy chứng minh bản thân mình và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

Make’ em remember you

Bắt họ phải nhớ bạn

RISE

Trỗi dậy nào

Push through hell and

Băng ngang địa ngục và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

They will remember you

Họ sẽ nhớ bạn thôi

RISE

Trỗi dậy nào

[Bridge: Telle Smith]

So get along, so get along, go

Hãy cố sống, cố sống, và tiếp tục đi

Get along-long get a move on up

Hãy cố sống và thật nhanh lên nào

So get along, so get along, go

Hãy cố sống, cố sống, và tiếp tục đi

Get along-long get a move on up

Hãy cố sống và thật nhanh lên nào

And as you fight among the death beneath the dirt

Như bạn chiến đấu lẫn cái chết dưới bụi bẩn

(So get along, so get along, go

Get along-long get a move on up)

(Hãy cố sống, cố sống và tiếp tục đi

Cố sống và hãy thật nhanh nào)

Well, do you know yet?

Bạn biết chưa?

(So get along, so get along, go)

(Hãy cố sống, cố sống và đi)

Well, do you want it?

Bạn muốn chứ?

(Get along-long get a move on up)

(Hãy cố sống hãy thật nhanh nào)

And as you fight among the death beneath the dirt

Như bạn chiến đấu lẫn cái chết dưới bụi bẩn

Do you know yet?

Bạn biết chưa?

Do you want it?

Bạn muốn chứ?

And when the giants call to ask you what you ‘re worth

Khi những gã khổng lồ hỏi bạn rằng có giá trị gì

Do you know if

Bạn có biết rằng

Win or die, you’ ll

Thắng hoặc chết, bạn hãy

(Get along-long-)

(Hãy cố sống)

[Chorus: Telle Smith]

Prove yourself and

Hãy chứng minh bản thân và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

Make ’em remember you

Bắt họ phải nhớ bạn

RISE

Trỗi dậy nào

Push through hell and

Băng ngang địa ngục và

RISE, RISE

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

They will remember you

Họ sẽ nhớ bạn thôi

RISE

Trỗi dậy nào

Prove yourself and RISE, RISE

Hãy chứng minh bản thân và trỗi dậy, trỗi dậy đi

(Pick up your weapon and face it)

(Nhặt vũ khí lên và đối mặt với nó0

Rise

Trỗi dậy nào

(It’ s deep in your blood, go and take it)

(Nó nằm sâu trong máu bạn, hãy đi và lấy nó0

Rise, rise

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

(Higher and higher you chase it)

(Bạn theo đuổi nó ngày một cao hơn)

Rise

Trỗi dậy nào

(So get along, so get along, go)

(Hãy sống, sống và tiếp tục đi)

Rise, rise

Trỗi dậy, trỗi dậy đi

* * *​

Leave a comment