Quyết định 417/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

0

tailieuluat

Quyết định số 417/QĐ-TTg

Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

04 tỉnh được bổ sung vốn đầu tư năm 2020

Ngày 25/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 417/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

Theo đó, 04 tỉnh gồm Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên được giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

Trong đó, tỉnh Hòa Bình được giao 86,322 tỷ đồng; tỉnh Sơn La được giao 322,247 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang được giao 500 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên được giao 200 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được Themusicofstrangers.film VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment