QC là gì? Bạn đã biết nhiệm vụ của nhân viên QC là gì?

0

QC là gì? Bạn đã biết nhân viên QC đang làm gì?

Bây giờ, theo như bạn biết, từ viết tắt hoặc từ nhân vật Các từ viết tắt tiếng Anh viết tắt vô cùng nhiều và nó cũng gây không ít phiền phức cho người học. Trong đó, có một cụm từ QC, QA, QS khiến người đọc khó hiểu ý nghĩa của nó.

QC là gì?

QC là từ viết tắt của từ này Kiểm soát chất lượng, có nghĩa là người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng của phần mềm được tạo ra. Hiện nay có 2 vị trí QC chính là QC thủ công không yêu cầu kỹ năng lập trình và QC tự động hóa yêu cầu người đó phải có kỹ năng lập trình.

qc-la-gi-9630316

Nhiệm vụ chính của nhân viên QC là gì?

Một nhân viên QC có trách nhiệm:

– Tìm hiểu, phân tích tài liệu và test phần mềm trước khi giao cho khách hàng theo yêu cầu đưa ra phù hợp với tài liệu gốc.

– Chạy thử phần mềm đúng chức năng yêu cầu.

– Fix Bug hoặc một số lỗi phát sinh trong quá trình Test phần mềm.

– Lên kế hoạch cụ thể trong việc kiểm tra và cung cấp sản phẩm.

Để trở thành nhân viên QC, bạn cần phải có

– Thành thạo code nếu đi theo hướng QC Tự động hóa.

– Có kiến ​​thức và thành thạo trong việc đọc tài liệu, test sản phẩm, …

– Giao tiếp tốt với đội kỹ thuật, khách hàng, …

– Tỉ mỉ, cẩn thận, …

QA là gì?

QA là từ viết tắt của từ này Đảm bảo chất lượngTức là người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của một sản phẩm thông qua một quy trình chặt chẽ giữa các bộ phận sản xuất ra sản phẩm đó.

qa-la-gi-3670704

Công việc của một nhân viên QA là gì?

– Đề xuất, đưa ra quy trình sản xuất một loại sản phẩm nào đó khi có tài liệu và đánh giá đúng hiện trạng, phù hợp với công ty hiện có.

– Đưa ra các phương án, hình thức, kế hoạch sản xuất các sản phẩm phù hợp nhất.

– Kiểm tra việc thực hiện quy trình của đội sản xuất.

– Đôn đốc và quản lý chặt chẽ đội ngũ.

– Điều chỉnh các thay đổi nếu có sao cho phù hợp nhất.

QS là gì?

QS là từ viết tắt của Số lượng điều tra viênCó nghĩa là người lập dự toán là người lập dự toán và tính toán số lượng vật tư, số người, thời gian,… để hoàn thành một công trình cho chủ thầu, công ty xây dựng và làm việc trong Office hoặc trực. tiếp tân bên ngoài trang web.

Nhân viên QS nên làm gì?

– Biết giá cả và tổng giá trị ban đầu phải bỏ ra.

– Đánh giá vật liệu, khối lượng và số lượng cần chi.

– Lập dự toán cho một công trình sẽ xây dựng.

– Phối hợp với các bộ phận của nhà thầu.

– Dự toán, kế hoạch ban đầu.

– Lập hồ sơ thanh toán, dịch vụ sau khi kết thúc công việc.

– Khả năng giao tiếp, nắm bắt và kết hợp bên trong và bên ngoài tốt.

Qua những giải thích trên, bạn đã hiểu được ý nghĩa của những từ viết tắt này chưa?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment