Phím tắt chèn các ký tự Toán học (bảng chữ cái Hi Lạp) vào trong Word

0

Trong Word 2016, nhiều phương trình ký tự có thể được sử dụng để sử dụng + tên của biểu tượng :

alpha alpha kappa kappa varrho varrho
bản beta beta lambda lambda sigma sigma
chi tiêu chi tiêu mu mu varsigma varsigma
đồng bằng delta nu nu tau tau
epsilon epsilon o o upsilon upsilon
varepsilon varepsilon số Pi số Pi omega omega
ruồi ruồi varpi varpi xi xi
varphi varphi theta theta psi psi
gamma gamma vartheta vartheta zeta zeta
eta eta rho rho

Để chèn các ký tự trong một phương trình toán học thuộc bảng chữ cái Hy Lạp, chỉ cần nhập + Tên của biểu tượng bắt đầu.

Đồng bằng Delta Ruồi Ruồi Gamma Gamma
Lambda Lambda Mu Mu Số Pi Số Pi
Theta Theta Sigma Sigma Upsilon Upsilon
Omega Omega Xi Chào Psi Psi

Thẻ:Chèn chữ cái Hy Lạp vào Word, Chèn chữ cái Hy Lạp trong phương trình vào Word, Phím tắt để chèn chữ cái Hy Lạp vào Word, Phím tắt để chèn ký tự Toán học vào Word

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment