Browsing Category

Phim Bách Hợp

[BÁCH HỢP – ĐAM MỸ ][VIETSUB][TRAILER] THÙ ĐỒ – 殊途 (Kỳ Hạ Hạ – 圻夏夏 , Mỹ Miêu Miêu – 美喵喵)

✤Top 20 review phim mới nhất - Original link: - Actors: + Kỳ Hạ Hạ – 圻夏夏, Mỹ Miêu Miêu – 美喵喵 + Hà Lãng – 何浪ciel, Cửu Kha – 玖柯9k + Đường Đường – 唐糖genki, Nựu-Nựu Nựu – 妞-妞妞 - Cameraman: Thủy Nguyệt Phong Thuần – 水风月淳, Đóa…