Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2

0

Bộ sách “Phân dạng và phương pháp giải giải trắc nghiệm toán 12: hàm số tập 1,2” Do Thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 12 các dạng toán liên quan đến chuyên đề hàm số, bộ sách này gồm 2 tập:

Cuốn sách Tập 1 – tập trung vào 3 dạng toán của hàm số:

  • Tính đơn điệu của hàm số
  • Cực trị của hàm số
  • GTLN – GTNN của hàm số

Cuốn sách tập 2 – tập trung vào các dạng toán:

  • Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
    Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
    Sự tương giao đồ thị hàm số

1. CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH  TẬP 1 TẠI ĐÂY

2. CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH  TẬP 2 TẠI ĐÂY

Leave a comment