Nợ công là gì? Bản thân nó có khác với Công Nợ?

0

Nợ công là gì? Nó có khác với Nợ chính nó không?

Khi bạn chuẩn bị trở thành một kế toán, bạn phải biết khái niệm hai từ Nợ côngMón nợ để nắm bắt kiến ​​thức. Vậy, hai khái niệm này có giống nhau không và chúng có liên quan gì không? Đây không phải là câu hỏi của riêng bạn mà là của rất nhiều người khi chuẩn bị bước vào con đường trở thành kế toán.

Nợ công là gì?

Nợ công được hiểu như một món nợ Chính phủ của một quốc gia Ai đó phải chịu trách nhiệm trả món nợ đó, không phải người dân. Đây cũng là một khái niệm khá rộng và phức tạp, có thể hiểu là nợ chính phủ, nợ nhà nước, nhưng nó không phải là nợ quốc gia.

Bởi vì, nợ quốc gia là nợ mà trách nhiệm do quốc gia đó chịu và kể cả doanh nghiệp, tư nhân,… phải có trách nhiệm trả. Trong khi đó, khoản nợ chỉ do chính phủ trả. Và nợ công được phân thành:

– Nợ chính phủ, trung ương, các ban ngành, …

Nợ chính quyền địa phương.

Nợ của các ngân hàng trung ương.

– Nợ của các tổ chức độc lập mà chính phủ nắm giữ trên 50% vốn của tổ chức đó.

Nợ tiếng anh là gì?

Món nợ Tên tiếng anh là Debt có nghĩa là khoản nợ phải thu và phải trả cho một tổ chức, cá nhân cụ thể. Có bốn loại định nghĩa nợ như sau.

cong-no-la-gi-5839349

Phải thu khách hàng

Là những khoản tiền mà khi bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, dịch vụ do khách hàng đặt mua,… và khách hàng đã sử dụng, đã mua, đã sử dụng, .. nhưng chưa thanh toán nên phải thu.

Phải trả cho người bán

Là giá trị vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, … những khoản lỗ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán.

Phải thu và phải trả khác

Đó là các khoản phải thu nội bộ, các khoản tạm ứng, các khoản ký quỹ, … trả cho người lao động, trả nhà nước, cho vay, … cũng như các khoản phát sinh thặng dư, BHXH, … mang tính chất tạm thời.

Những tiến bộ

Là một khoản tiền hoặc vật chất được giao cho người nhận ứng trước để thực hiện công việc đã được phê duyệt.

Kế toán công nợ tiếng anh là gì?

Kế toán công nợ Tên tiếng anh là Debugging Accounting, chỉ ở những công ty vừa và nhỏ, những người phụ trách kế toán tổng hợp cũng theo dõi công nợ. Tuy nhiên, nếu là một công ty lớn, một tập đoàn lớn thì phải có một vài cá nhân làm nhiệm vụ này.

Debt bondage là gì tiếng anh?

Xóa nợ Tên tiếng anh là Clearing Debt, nghĩa là công ty bạn mua nguyên vật liệu của công ty A nào đó để sản xuất sản phẩm. Thì sau khi sản phẩm hoàn thành, công ty bạn bán sản phẩm đó cho công ty A thì được gọi là công nợ.

Đối chiếu công nợ tiếng anh là gì?

So sánh công nợ Tên tiếng Anh của nó là Debt Comparison, có nghĩa là theo dõi so sánh giữa các lần mua, hàng đã nhận và hóa đơn của nhà cung cấp nhưng chưa thanh toán hoặc đã thanh toán một phần.

Trên đây là định nghĩa cơ bản về Nợ và Nợ để bạn hiểu bản chất của nó.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment