Những mẫu tiểu sử Facebook trang trí cho trang cá nhân đẹp nhất

0

Những ai sử dụng Facebook, tôi dám cá rằng bất cứ ai cũng muốn làm cho trang cá nhân Facebook của mình đẹp và hấp dẫn hơn khi người khác vào trang cá nhân của họ. Có lẽ, không chỉ là một cái tên hay, mà thậm chí là một Mẫu hồ sơ Facebook Trang trí bắt mắt của nó sẽ khiến người khác chú ý đến bạn.

Vì vậy, làm thế nào để có cho mình một Mẫu hồ sơ Facebook đẹp tâm nhĩ? Hoàn toàn khác với hồ sơ Facebook cá nhân, Mẫu hồ sơ Facebook Khung được trang trí bên ngoài để bạn điền hồ sơ của mình vào khung đó để cập nhật lên Facebook.

Cần một mẫu khung hồ sơ Facebook cho trang cá nhân?

Thông thường, một hồ sơ của một trang Facebook cá nhân Giới hạn 101 ký tự trong đó mọi người có thể thoải mái điền những gì mình muốn như dòng tâm trạng, dòng Status … miễn là Facebook đưa ra số từ quy định.

Mà nếu, không có Khung mẫu cho hồ sơ cá nhân Đối với trang trí, dù bạn có tiểu sử gì đi chăng nữa thì cũng khó thu hút người khác chú ý đến bạn.

Làm thế nào để điền vào một mẫu hồ sơ?

Để có thể sử dụng các mẫu hồ sơ đó, mọi người có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi Blog Themusicofstrangers như sau:

Ví dụ, tôi chọn một mẫu:

╔ ═ ═. ·: · .☽✧ ✦ ✧☾. ·: ·. * Áy ╗

Blog Themusicofstrangers

╚ ═ ═. ·: · .☽✧ ✦ ✧☾. ·: ·. * Áy ╝

Sau đó, trong mỗi hồ sơ mà tôi cung cấp dưới đây, có hầu hết các khoảng trống cho bạn về tiểu sử hoặc bất kỳ thứ gì trong phần trống đó.

Ngoài các ký tự thông thường, người dùng có thể sử dụng các ký tự này ký tự đặc biệt để điền vào nó để có thêm hoạt ảnh và thu hút nhiều sự chú ý hơn đến hồ sơ của bạn.

Các mẫu trang hồ sơ cá nhân Facebook đẹp

Hoàn toàn miễn phí, hãy chọn cho mình một mẫu.

.❀。 • * ₊ °。 ❀ °。

✿ °。 ✿ °

✿ °。 ✿ °

.❀。 • * ₊ °。 ❀ °。

⌌⊱⇱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊰⌍

⌎⊱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⇲⊰⌏

• ° ✿ ° •.

° •. ✿. • °

⌜ • ° + ° • ⌝

⌞ ° • + • ° ⌟

┎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┒

┖┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┚

╔trepperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQ

╚trepperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQ

┌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┐

└╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌┘

╭──────────╮

╰──────────╯

╔⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╗

╚⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╝

╔ —————————————— ╗

╚ —————————————— ╝

╔treppersprisover ° • ═ ═

╚treppersprisover ° • ═ ═

╔ ═

╚ ═

╔ ═ ???? ღ ═ áy

╚ ═ ???? ღ ═ áy

━━━━━━━━┛ ✠ ┗━━━━━━━━

━━━━━━━━┓ ✠ ┏━━━━━━━━

◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥

◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢

︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻⋆︻

︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼⋆︼

╔ppersprispris ° ∴, * ⋅✲pperspris 〖✰〗 đập, ∴ ═

╚ppersprispris ° ∴, * ⋅✲pperspris 〖✰〗 đập, ∴ ═

╔treppersprisover cove te

╚treppersprisover cove te

╓treppersprisoverprisover ☆ ☆ Thử

╙treppersprisoverprisover ☆ ☆ Thử

╒◖treppersprisoverprisoverboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQoveroveroverprisoverprisoverprisoverpris Bphone

⸢ ⸣

⸤ ⸥

╘◖treppersprisoverprisoverboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQoveroveroverprisoverprisoverprisoverpris Bphone

╭⋟──────────────────────────╮

✦✧✦✧

╰──────────────────────────⋞╯

☆。 *。 ☆。

★ 。\ | /。★

★。 / | \。 ★

☆。 *。 ☆。

┏━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┓

┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛

╔treppers ━━━ ─

╚treppers ━━━ ─

╔ ━▒

╚ ━▒

❉ ╤╤╤╤ ✿ ╤╤╤╤ ❉

❉ ╧╧╧╧ ✿ ╧╧╧╧ ❉

╭ ╮

╰ ╯

┏━━━✦❘ ༻ ༺ ❘✦━━━┓

┗━━━✦❘ ༻ ༺ ❘✦━━━┛

╓┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╖

╙┈♔◦☓◦☙◦♔◦☙◦☓◦♔┈╜

┌┄◦◡◦┄◦◡◦┄┐

┖┄◦◠◦┄◦◠◦┄┚

╭━ ⋅ ???? ⋅ ━━✶━━ ⋅ ???? ⋅ ━╮

╰━ ⋅ ???? ⋅ ━━✶━━ ⋅ ???? ⋅ ━╯

┴┈┈┈┈ ■ ┈┈┈┈┴

┬┈┈┈┈ □ ┈┈┈┈┬

━━━━━━━━━ ▲ ━━━━━━━━━

━━━━━━━━━ ▼ ━━━━━━━━━

▕▔▔▔▔▔▔▿▔▔▔▔▔▔▏

▕▵▏

▛▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝▝ ▜

▙ ▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▖▟

╭╼ | Áy ╾╮

╰╼ | Áy ╾╯

Áy

╘treppersoverprisoverover ải

╱ ╲

╲ ╱

┏┘ ⊆ ♠ ⊇ └┓

┗┐⊆ ♠ ⊇┌┛

┏ ━━┅━━━┅━━ ┓

┗ ━━┅━━━┅━━ ┛

⇘ ⇙

⇗ ⇖

/ —————––––––— \

\ –––––——————–– /

● ▬▬▬▬▬๑⇩⇩๑▬▬▬▬▬ ●

● ▬▬▬▬▬๑⇧⇧๑▬▬▬▬▬ ●

╔ ═ ═ *. ·: · .⟐. ·: ·. * ˎˊ- áy

╚ ═ ═ *. ·: · .⟐. ·: ·. * ˎˊ- áy

┍━━━━ »•» ???? «•« ━━━━┑

┕━━━━ »•» ???? «•« ━━━━━┙

┌─────━┿──┿━─────┐

└─────━┿──┿━─────┘

◤───── • ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◥

◣───── • ~ ❉᯽❉ ~ • ─────◢

• ╔treppersprisover

• ╚treppersprisover

╭- ° —✞ – ˚✧❨✧˚ – ✞— ° -╮

╰- ° —✞ – ˚✧❨✧˚ – ✞— ° -╯

◢✥◣

◥✥◤

⋰ ⋱

⋱ ⋰

╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲╱╲❀╱╲

╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱╲╱❀╲╱

⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢

⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣

● ╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮ ●

━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━

● ╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯ ●

↱ ↰

↳ ↲

╔⏤⏤⏤⏤╝❀╚⏤⏤⏤⏤╗

╚⏤⏤⏤⏤╗❀╔⏤⏤⏤⏤╝

◞┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◟

◝┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◜

◤◢◣◥◤ ◢◣ ◆ ◢◣◥◤◢◣◥

◣◥◤◢◣ ◥◤ ◆ ◥◤◢◣◥◤◢

┈ ┈ ┈ ⋞ ⟨⏣⟩ ⋟ ┈ ┈ ┈

━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━◦ ○ ◦━

✯¸. • ´ * ¨` * • ✿ ✿ • * `¨ *` • .¸✯

• ❅──────✧❅✦❅✧───────❅ •

Áy •

° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l ° l || l °

╳ ° »。 ∾ ・ ⁙ ・ ღ ➵ ⁘ ➵ ღ ・ ⁙ ・ ∾。« ° ╳

???????????????????????????????????????????? ??????????

▢▢▢

☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹☻☹

⚛》》》》》 ◆ 《《《《《⚛

I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… .. I͢… ..

◦◦, `° .✽✦✽.◦.✽✦✽. ° `, ◦◦

● ◉ ◎ ◈ ◎ ◉ ●

➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶

≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡ ≡≡≡≡≡

───✱ * .。:。 ✱ * .:。 ✧ * .。 ✰ *.:。 ✧ * .。:。 * .。 ✱ ───

─── ・。 ゚ ☆: * .☽. *: ☆ ゚. ───

– – ┈┈∘┈˃̶ ༒ ˂̶┈∘┈┈ – –

Ω ✿

…. :::: ** • ° ☸ ° • ** ::::….

** ✿❀ ○ ❀✿ **

° ∆ ——– •• Không ——- ∆ ° đối phó ∆ ——– •• Không ——- ∆ °

∘₊✧──────✧₊∘

•: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •: • ☾☼☽ •: •. •: •. •: •: •: •: •: •: •

——— ☆ • ♧ • ♠ • ♧ • ☆ ​​———

✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿… ✿ ° • ∘ɷ∘ • ° ✿

┈┈┈┈ ․ ° ☣ ° ․┈┈┈┈

》 *。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •。 *。 °。 *。 • ˚ 《

♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪ ° • ° ∞ ° • ° ♪

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

*. ° • ★ | • ° ∵ ∵ ° • | ☆ • °. *

»» ——————— ►

▂▃▅▇█▓▒░۩۞۩ ۩۞۩░▒▓█▇▅▃▂

∙∙∙∙∙ · ᵒᴼᵒ ₒₒ ᵒᴼᵒ ₒₒ ᵒᴼᵒ ₒₒ ᵒᴼᵒ ∙∙∙∙∙

¸¸ ♬ · ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸¸ ♬ · ¯ · ♩ ¸¸ ♪ · ¯ · ♫ ¸¸

▬▬ιtrepperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQ

♫ ♪ .ılılıll | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | ̲̅̅ = ̲̅̅ | ̲̅̅ ● ̲̅̅ | Được rồi. ♫ ♪

˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚˙ ༓ ࿇ ༓ ˙˚

– ::: —— :: ——————-> ◇ <——————– :: —— ::: -

⊶⊷⊶⊷⊶⊷⋆⊶⊷⊶⊷⊶

╞╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╡

≪ ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ≫≪ ° ❈ ° ≫

♧ ⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞ ♧

¤━━━¤ ° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤ ° ¤━━━¤

‧̍̊ · ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊ ♡ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ · ͙ * ̩̩͙˚̩̥̩̥ * ̩̩̥͙ · ̩̩̥͙ * ̩̩̥͙˚̩̥̩̥ * ̩̩͙‧͙ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥ ♡ ‧̍̊ · ̊‧̥ ° ̩̥˚̩̩̥͙ ° ̩̥‧̥ · ̊‧̍̊

✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧⋄⋆⋅⋆⋄✧

╞ ═ Áy

┬┴┬┴┤┈┈┈┈┈┈┈┈├┬┴┬┴

| ××××××××× | ××××××××× |

☾ ⋆ * ・ ゚: ⋆ * ・ ゚: ⠀ * ⋆. *: ・ ゚ .: ⋆ * ・ ゚: .⋆

❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖✿❁ ≖≖ ❁

⋅ • ⋅⋅ • ⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ • ⋅⋅⋅ • ⋅⋅⊰⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅⋅ • ⋅

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅ ⋯ ୨˚୧ ⋯ ⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

Ppers ppers ← ╰ ☆ ╮ đập ☆

• ┈┈┈ •• ✦ ❤ ✦ •• ┈┈┈ •

• ······· •

__________________________________________

Áy

. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •. • * •.

»» ————- ¤ ————- ««

☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠◉☠

───── ⋆⋅ ☆ ⋅⋆ ─────

✞ ——————— ❖ ——————— ✞

· · ─────── · ???? · ─────── · · ·

▅ ▆ ▇ █ █ ▇ ▆ ▅

◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈▣▣◈◈◈

⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼ ⎻⎺⎺⎻⎼⎽⎽⎼⎻⎺⎺⎻⎼⎽

* ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚: * ✧ ・ ゚:

──────────ೋ ღ ???? ღ ೋ──────────

◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

❀⊱┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⊰❀

────── 〔✿〕 ──────

━━━━━━。 ゜ ✿ ฺ ✿ ฺ ゜ 。━━━━━━

༛ ༛ ༛ ༛ ༺ ༻ ༛ ༛ ༛ ༛

•• ━━━━━ •• ● •• ━━━━━ ••

✧ ▬▭▬ ▬▭▬ ✦✧✦ ▬▭▬ ▬▭▬ ✧

✼ •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• ✼

Áy

● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

• ─────⋅☾ ☽⋅────── •

▅▄▃▂▃▄▅

• ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ★ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ • ◌ •

─── ※ · ❆ · ※ ───

༺ ppers──────────────── ═

█▒▒▒▒▒▒▒█ ◈ █▒▒▒▒▒▒▒█

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

▐░░░░░░░░░░░░░░░░▌

࿇ ω ━━━━✥◈✥━━━━

❖ ── ✦ ── 『✙』 ── ✦ ── ❖

❢◥ ▬▬▬▬▬▬ ◆ ▬▬▬▬▬▬ ◤❢

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

█ ✪ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ✪ █

━─━─━━─━ 「₪」 ━━─━─━─━

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

◑ ━━━━━ ▣ ━━━━━ ◐

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

◆: *: ◇: *: ◆: *: ◇: *: ◆

╬╬trepperspriselvepris domainsboardsboardsboardsboardsboardsboards KQĐT

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

❛ ━━━━━━ ・ ❪ ❁ ❫ ・ ━━━━━━ ❜

『•• ✎ ••』

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞: ••: ۞:

✩̣̣̣̣̣ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩ͯ • ͙͙✧⃝ • ͙͙✩ͯ┄ • ͙✧⃝ • ͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ

✜ »✜« ✜ »✜« ✜ »✜« ✜ »✜

ıllıllııllıllı

✧❁❁❁✧✿✿✿✧❁❁❁✧

⋅ • ⋅⊰ ∙ ∘☽ ༓ ☾∘ ∙ ⊱⋅ • ⋅

Nhắc đến cái đẹp thì ai mà không thích? Do đó, để một trang Facebook cá nhân để người khác chú ý đến bạn thì chỉ có một tên Facebook cá nhân tốt, một phong cách ấn tượng… một Mẫu hồ sơ Facebook đẹp cũng khiến bạn nổi bật hơn bao giờ hết.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Tên Hay
Leave a comment