Nhanh chóng di chuyển trở lại vị trí con trỏ trước trong Word

0


Di chuyển nhanh trở lại vị trí con trỏ trước đó trong Word

Nhấn tổ hợp phím CTRL + ALT + Z hoặc Command Option + Z (trên Apple) để tự động quay lại vị trí con trỏ chuột của bạn trong Word. Điều này rất tốt cho những lúc bạn cuộn đến một trang, đoạn văn khác hoặc từ cuối lên đầu tài liệu và cần quay lại vị trí cần thiết.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment