N/A là gì? Giải thích ý nghĩa của từ viết tắt N/A

0

N / A là gì? Giải thích ý nghĩa của từ viết tắt N / A

Bạn đã từng gặp Viết tắt N / A cái này chưa? Tôi chắc chắn là tôi có, phải không? Tuy nhiên, tôi dám cá rằng ít người có thể biết được ý nghĩa của từ viết tắt này, đúng không? Và Apkhayp.com, tìm hiểu ý nghĩa của nó.

N / A là gì?

N / A thì nó không phải là từ viết tắt của một từ mà là từ viết tắt của nhiều từ mà các bạn có thể tham khảo dưới đây.

– Không có sẵn: dữ liệu không xác định

– Không có câu trả lời: Không có câu trả lời

– Không được chỉ định: Không được xác định

– Không áp dụng: không tương thích

– Và một số từ khác như: Never Again, Non Action, North America, …

Nếu, các bạn khi tải game offline trên Apkhayp.com Thường thì mình phải đặt một số game với dung lượng N / A đúng không? Đó là tôi nói rằng Game có kích thước không xác định.

Lỗi N / A trong Excel là gì?

Từ viết tắt N / A, phổ biến nhất trong Excel, có thể được hiểu là không tìm thấy giá trị. Lỗi này thường xuất hiện khi sử dụng công thức trong Excel. Trong hàm Vlookup và Hlookup, lỗi # N / A xảy ra khi điều kiện tìm kiếm không được tìm thấy trong phạm vi tiêu chí (tức là cột đầu tiên của phạm vi tiêu chí của hàm vlookup).

Vậy bạn đã hiểu nghĩa của từ N / A chưa?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment