Mbps và MBps là gì? Ý nghĩa của MB/s, Mb/s cách quy đổi chuẩn

0

Mbps và MBps là gì? Ý nghĩa của MB / s, Mb / s là cách chuyển đổi tiêu chuẩn

Giữa Mb / giâyMBps Hai từ hoàn toàn giống nhau. Nếu bạn không quan sát kỹ, đó là sự khác biệt giữa B và b. Nhưng giữa chữ B viết hoa và chữ b viết thường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và dễ khiến nhiều người nhầm lẫn.

Ví dụ, nhà khai thác mạng thường chỉ định tốc độ mạng là Mb / giây. Hoặc tốc độ tải xuống của chương trình Internet Download Manager là MBps.

Ví dụ cụ thể:

– 1 MB là 1 Megabyte

– 1 Mb là 1 Megabit

– 1Mbps> 1 Megabit mỗi giây> 1 Megabit mỗi giây.

– 1MBps> 1 Megabyte mỗi giây> 1 Megabyte mỗi giây.

– 1MB bằng 8Mb.

Ví dụ: Chương trình IDM của bạn đang tải với tốc độ 1MB / s, có nghĩa là tốc độ mạng bạn đang sử dụng tại thời điểm đó tương đương với 8Mb / s.

– Khi chúng ta nói tốc độ trong nước của VPS là 100Mbps, có nghĩa là trên lý thuyết nó có thể tải lên / tải xuống 12,5MBps.

Cách tốt nhất để chuyển đổi Mbps và MBps

1 byte = 8 bit

1 bit = (1/8) byte

1 bit = 0,125 byte

Bạn có thể vào Trang web: www.gbmb.org/mbps-to-mbs

Và có thể chuyển đổi Mbps offline chính xác và nhanh nhất.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment