Mbps và MBps là gì? Ý nghĩa của MB/s, Mb/s cách quy đổi chuẩn nhất?

0

Giữa Mb / giâyMBps 2 từ hoàn toàn giống nhau. Nếu bạn không quan sát nó kỹ, nó là khác nhau giữa B và b. Nhưng giữa chữ B viết hoa và chữ b viết thường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và dễ khiến nhiều người nhầm lẫn.

Mbps và MBps là gì?

Ví dụ, nhà khai thác mạng thường chỉ định rằng tốc độ mạng là Mb / giây. Hoặc tốc độ tải xuống của chương trình Internet Download Manager là MBps.

Ví dụ cụ thể:

– 1 MB là 1 Megabyte

– 1 Mb là 1 Megabit

– 1Mbps> 1 Megabit mỗi giây> 1 Megabit mỗi giây.

– 1MBps> 1 Megabyte mỗi giây> 1 Megabyte mỗi giây.

– 1MB bằng 8Mb.

Ví dụ: Chương trình IDM của bạn đang tải với tốc độ 1MB / s, có nghĩa là tốc độ mạng bạn đang sử dụng lúc đó tương đương 8Mb / s.

– Khi nói tốc độ trong nước của VPS là 100Mbps, chúng ta hiểu rằng trên lý thuyết nó có thể tải lên / tải xuống 12,5MBps.

Cách tốt nhất để chuyển đổi Mbps và MBps

1 byte = 8 bit

– 1 bit = (1/8) byte

1 bit = 0,125 byte

Bạn có thể vào Trang web: www.gbmb.org/mbps-to-mbs

Và có thể chuyển đổi Mbps offline chính xác và nhanh nhất.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment