Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

0

Mẫu phiếu nhận xét môn Khoa học theo Thông tư 22 dành cho giáo viên nhận xét học bạ của học sinh. Xem chi tiết mẫu phiếu phản hồi môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 tại đây.

Nhận xét Khoa học lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo Thông tư 22

STT

Mã số

Nội dung bình luận

đầu tiên

KH1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

hai

KH10

Cần tự học

3

KH11

Chủ động đặt câu hỏi và bày tỏ ý kiến

4

KH12

Không đặt câu hỏi và bày tỏ ý kiến ​​một cách chủ động.

5

KH13

Không chuẩn bị đủ đồ dùng học tập

6

KH14

Không có ý thức tự giác trong công việc được giao.

7

KH15

Tôi đã không hoàn thành bài tập về nhà

số 8

KH16

Chưa tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.

9

KH17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

mười

KH18

Có sự cố gắng trong học tập

mười một

KH19

Tiến bộ trong học tập

thứ mười hai

KH2

Biết giúp bạn học

13

KH20

Hiểu bài và hoàn thành bài kiểm tra.

14

KH21

Hoàn thành các yêu cầu học tập và rèn luyện ở trường, ở lớp.

mười lăm

KH22

Hoàn thành công việc được giao

mười sáu

KH23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao cho bạn

17

KH24

Lắng nghe giáo viên trong lớp

18

KH25

Tập trung, lắng nghe trong lớp

19

KH26

Thực hiện đúng nội quy, quy định của trường quay.

hai mươi

KH27

Hấp thụ chậm

hai mươi mốt

KH28

Tiếp thu bài học nhanh chóng

22

KH29

Tự học

23

KH3

Biết cách hợp tác với bạn

24

KH30

Tự nguyện tham gia làm việc nhóm

25

KH31

Tổ chức thời gian học tập của riêng bạn

26

KH32

An toàn và chủ động trong các tình huống học tập.

27

KH4

Biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập.

28

KH5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

KH6

Bạn cần mạnh dạn và tự tin để phát biểu ý kiến ​​nhiều hơn.

30

KH7

Bạn cần tích cực trong học tập.

31

KH8

Cần tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.

32

KH9

Cần tích cực tự học

Xem các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Leave a comment