Lời hứa của Ban chỉ huy Liên đội mới nhất

0

Sau khi trúng cử vào Ban chấp hành Liên đội năm học 2020 – 2021, đại diện một người sẽ lên đọc lời hứa, cam kết trước toàn thể đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đội viên. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm mẫu Kịch bản, Nghị quyết Đại hội Liên đội.

Lời hứa của ban chỉ huy liên đội – Mẫu 1

LỜI HỨA CỦA BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
NHIỆM KÌ 2020 – 2021

Thay mặt Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021 xin hứa:

1. Tham gia đầy đủ, các đợt tập huấn nghiệp vụ và tích luỹ kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng chỉ huy Đội.

2. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tham mưu với lãnh đạo và Hội đồng Đội các cấp để giúp đỡ công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội hoạt động tốt.

3. Điều hành Liên đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, phấn đấu đạt Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh, dẫn đầu trong toàn huyện về công tác Đội và phong trào thiếu nhi bậc Tiểu học.

Chúng em xin hứa.

Thay mặt Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021, em xin kính chúc các quý vị Đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc; chúc Đại hội thành công rực rỡ. Xin cảm ơn.

……… ngày ….tháng……năm ……….

T/M BAN CHỈ HUY

Lời hứa của ban chỉ huy liên đội – Mẫu 2

LỜI HỨA CỦA BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NHIỆM KÌ 2020 – 2021

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn đội viên thân mến.

Tôi xin thay mặt cho bạn trong Ban chỉ huy liên đội mới xin hứa:

1. Sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng là cán bộ Đội gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của nhà trường.

2. Tiếp tục đưa phong trào của liên đội ta ngày càng vững mạnh, xứng đáng đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp Huyện.

Chúng tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng và lòng nhiệt tình để gánh vác trọng trách, điều hành mọi hoạt động của Liên đội thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân đây, chúng tôi mong đón nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các bạn trong Ban chỉ huy Liên đội, Ban chỉ huy của …. Chi đội và hơn ….. đội viên toàn trường.

Cuối cùng, tôi xin thay mặt cho các bạn trong toàn liên đội, kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Leave a comment