Lời bài hát Ta muốn cho nàng – Ost Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta.mp3 – X Cửu Thiếu NIên Đoàn

0

Ta muốn cho nàng - Ost Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta.mp3 - X Cửu Thiếu NIên Đoàn

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Ta muốn cho nàng – Ost Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta.mp3
Ca sĩ: X Cửu Thiếu NIên Đoàn
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 29/04/2018
Thể loại: Nhạc Phim, Hoa Ngữ, Dân Tộc, Hoa Ngữ, Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Ta muốn cho nàng – Ost Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta.mp3 – X Cửu Thiếu NIên Đoàn

Kàn zhúo yǎnqían dì hǎilàng yǔ shātān
yáo wàngyuǎn chù shēnlán sè hǎiyáng
hǎi’ōu hé yuǎnfāng
xìang shīrén de làngmàn
hùanqǐ xīnzhōng wújìn de xíaxiǎng
yòu shì yīgè làngmàn de yèwǎn
pànwàng líuxīng néng tīngjìan hūhùan
lù biān de yěhuā
ýirán de kāifàng
xìang jíle nǐ wéixìao de muyá̀ng
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
ràng nǐ zài jìmò de yèlǐ
tīngzhe wǒ xiě de xúanlǜ
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
xīwàng rú nǐ bān měilì rúxǔ
chàng chū wǒmen de tíanmì
de tíanmì
nǐ shì yīqìe měihǎo de kāiduān
qíngbùzìjīn ràng wǒ xiǎng péibàn
húanghūn de ýunduān
shì àiqíng de tú’àn
yǒu nǐ kùailè bìan nàme jiǎndān
yòu shì yīgè làngmàn de yèwǎn
pànwàng líuxīng néng tīngjìan hūhùan
lù biān de yěhuā
ýirán de kāifàng
xìang jíle nǐ wéixìao de muyá̀ng
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
ràng nǐ zài jìmò de yèlǐ
tīngzhe wǒ xiě de xúanlǜ
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
xīwàng rú nǐ bān měilì rúxǔ
chàng chū wǒmen de tíanmì
de tíanmì
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
ràng nǐ zài jìmò de yèlǐ
tīngzhe wǒ xiě de xúanlǜ
wǒ xiǎng xiě yī shǒu gēchàng gěi nǐ
xīwàng rú nǐ bān měilì rúxǔ
chàng chū wǒmen de tíanmì
de tíanmì

Leave a comment