Lời bài hát Ái Phi / 爱妃 – Hậu Huyền

0

Ái Phi / 爱妃 - Hậu Huyền

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Ái Phi / 爱妃
Ca sĩ: Hậu Huyền
Sáng tác: unknown
Album: Ái Phi / 爱妃 (Single)
Ngày ra mắt: 24/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Ái Phi / 爱妃 – Hậu Huyền

Pinyin:
Nǐ de liǎnjía zhīfěn gàizhe lèi dī
zùi shāngxīn wú rén shāng fēizi xīn
jiǔ qū qíao sùibù lí qù zhī zìxíng de huíyì
zhǐ kěxí zhēn jiǔ rén shì daoỳǐng
yānyǔ dǎn lùo gōngwéi chūchūn yǐnǐ
sǎo bù qù mǎn qíang shīỳi céngjīng
líu bēi qú kùobíe sìjì réng piāobó de júegōu
jìdìan shúi lùan jìan zhōng de àiqíng
ài fēi yīyè sǐle xīn
lǎn rù húai zhōng nán rù xì
mìngzhòng zhǐshì nǐ sānqiān fēn zhī yī
lùoxuě nǎ pìan dǒng wǒ qín
ài fēi yīxìao kòu méi píng
cì sǐ qīlěng dì měijǐng
gōng qíang fēngcúnle wǒmen de cánjú
lěng xían qǔ zhōng wàngwǒ tíng
shēn gōng shúi zài dànzhúo sàiwài qū
xían nèi gū xuě hánỳi zài piāo yǔn
níangniang dǎ fān suiyùè de jiǔ píng
àigùo qù dōu bù tí shì sùmìng yě rènpíng
bù zài xiǎng nǐ
yānyǔ dǎn lùo gōngwéi chūchūn yǐnǐ
sǎo bù qù mǎn qíang shīỳi céngjīng
líu bēi qú kùobíe sìjì réng piāobó de júegōu
jìdìan shúi lùan jìan zhōng de àiqíng
ài fēi yīyè sǐle xīn
lǎn rù húai zhōng nán rù xì
mìngzhòng zhǐshì nǐ sānqiān fēn zhī yī
lùoxuě nǎ pìan dǒng wǒ qín
ài fēi yīxìao kòu méi píng
cì sǐ qīlěng dì měijǐng
gōng qíang fēngcúnle wǒmen de cánjú
lěng xían qǔ zhōng wàngwǒ tíng
ài fēi yīyè sǐle xīn
lǎn rù húai zhōng nán rù xì
mìngzhòng zhǐshì nǐ sānqiān fēn zhī yī
lùoxuě nǎ pìan dǒng wǒ qín
ài fēi yīxìao kòu méi píng
cì sǐ qīlěng dì měijǐng
gōng qíang fēngcúnle wǒmen de cánjú
lěng xían qǔ zhōng wàngwǒ tíng

Leave a comment